Fullførte prosjekter

Hvert prosjekt er viktig for oss. Derfor gjør vi alt for å kvalitetsikre hele prosessen fra start til slutt.

Under ser du noen av våre prosjekter. Har du spørsmål rundt et av prosjektene eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med en av våre prosjektledere.

Sykehuset Østfold

Tidenes kontrakt innen brannsikring. Det nye østfoldsykehuset skal sikres med sprinkleranlegg, og det er en tungvekter innen faget som har fått kontrakten på 55 millioner kroner. Askim & Mysen Rør AS vil sørge for at liv og verdier ikke går tapt i tilfelle brann. I november starter arbeidet med å legge 600 kilometer rør og montere 36.000 sprinklerhoder i sykehusets cirka 3.600 rom.


 • Byggherre: Helse Sør-Øst
 • Kunde: Helse Sør-Øst
 • Verdi: 55 mill
 • Ferdigstilt: 2014
 • Prosjektansvarlig: Jostein Førrisdahl

Se flere fullførte prosjekter

Fjellstrand Omsorgsboliger – Nesodden

Omsorgsboliger bestående av 50 leiligheter med bad og kjøkken. Oppvarming med gulvvarme hvor energikilden er 7 energibrønner på til sammen 1250 meter. Varmeproduksjonen skjer via varmepumpe, el-kjele og med beredersystem for varmt tappevann med forvarming fra varmepumpen. Det er supplert med radiatorer i trappeoppgangene i tillegg til gulvvarmen.

Det er lagt ned snøsmeltanlegg i forbindelse med inngangspartier. I tillegg til leilighetene er det en fellesdel med ‘’mini-storkjøkken’’ , felles HC-WC rom og bøttekott. I underetasjen er det em aktivitetsdel med toaletter og dusjer. Det er tilkoblet 3 varmebatterier på aggregater hvor 2 av de også har kjøling som lader energibrønnen i sommerhalvåret.

Bygget er fullsprinklet med boligsprinkler i leilighetsdelen og OH1 i fellesarealer.


 • Byggherre: Helse Sør-Øst
 • Kunde: Helse Sør-Øst
 • Verdi: 55 mill
 • Ferdigstilt: 2014
 • Prosjektansvarlig: Jostein Førrisdahl

Se flere fullførte prosjekter

Bjørkebadet – Bjørkelangen

AMR har utført varme og sanitæranlegg.

AMR har også hatt prosjekteringen.


 • Byggherre:Aurskog-Høland Kommune
 • Kunde: Hent AS
 • Verdi: 3,9 mill
 • Ferdigstilt: 2018
 • Prosjektansvarlig: Sven Thomas Berge

Se flere fullførte prosjekter

Sunnaas Sykehus

Vi har satt opp sanitær, varme, kjøling og sprinkler på Sunnaas Sykehus. Dette er et oppdrag på 15,7 millioner kroner, som allerede er startet opp, men hvor hovedjobben er i 2014. Askim & Mysen Rør er veldig stolte over å bli valgt til dette oppdraget, dette er innenfor kjernevirksomheten hvor vi har mye og bra kompetanse. Vi ser virkelig frem til å være med å bygge opp et av landets aller viktigste rehabiliteringssenter.


 • Byggherre: Sunnaas Sykehus HF
 • Kunde: Hent AS
 • Verdi: 19 mill
 • Ferdigstilt: 2015
 • Prosjektansvarlig: Sven Thomas Berge

Se flere fullførte prosjekter

Lillo Nydalen

Leilighetsbygg med 220 leiligheter fordelt på 3 blokker hvor blokk A var på 9 etg. + 2 underetasjer, blokk B på 8 etg. med en underetasje og blokk C på 7 etg med 1 underetasje. Askim og Mysen Rør prosjekterte sanitær, varme og sprinkler i egen regi og utførte også de samme fagene.

Prosjektet hadde badekabiner og i alle leiligheter ble det lagt gulvvarme som varmekilde. I tillegg tilkoblet vi varmebatterier på aggregater, monterte radiatorer i trappeoppganger og snøsmeltanlegg i nedkjøringsrampe.

Totaleffekten på varmevekslere fra Hafslund sin fjernvarme var på 1280 KW inkludert tappevannseffekt. I byggene er det i dag Broadnet, Domino Pizza og barnehage som også Askim og Mysen Rør var med på i byggeperioden.


 • Byggherre: Lillo Nydalen
 • Kunde: Strukta AS
 • Verdi: 33 mill
 • Ferdigstilt: 2017
 • Prosjektansvarlig: John Kalhagen

Se flere fullførte prosjekter