VI KAN - LA OSS VISE DEG!


Sprinkler

Prosjektering og installasjon av sprinkleranlegg til alle typer bygg.

Ventilasjon

Vi prosjekterer og leverer større og mindre ventilasjon- og klimaanlegg.

Bolig

Vi har en egen boligavdeling med dyktige rørleggere, som jobber kun mot boligsegmentet.

Varme / ENØK

Vi leverer flere ulike varmeløsninger til Proffmarkedet.

Våre fullførte prosjekter


Lillo Nydalen

Leilighetsbygg med 220 leiligheter fordelt på 3 blokker hvor blokk A var på 9 etg. + 2 underetasjer, blokk B på 8 etg. med en underetasje og blokk C på 7 etg med 1 underetasje. Askim og Mysen Rør prosjekterte sanitær, varme og sprinkler i egen regi og utførte også de samme fagene.

Prosjektet hadde badekabiner og i alle leiligheter ble det lagt gulvvarme som varmekilde. I tillegg tilkoblet vi varmebatterier på aggregater, monterte radiatorer i trappeoppganger og snøsmeltanlegg i nedkjøringsrampe.

Totaleffekten på varmevekslere fra Hafslund sin fjernvarme var på 1280 KW inkludert tappevannseffekt. I byggene er det i dag Broadnet, Domino Pizza og barnehage som også Askim og Mysen Rør var med på i byggeperioden.


  • Byggherre: Lillo Nydalen
  • Kunde: Strukta AS
  • Verdi: 33 mill
  • Ferdigstilt: 2017
  • Prosjektansvarlig: John Kalhagen

Se flere fullførte prosjekter

3.000

Utførte serviceoppdrag hjemme hos våre kunder i privatmarkedet i løpet av fjoråret!

300

nesten 300 mill. i omsetning

18.000

Kilometer med rør i næring- og lagerbygg rundt om i Norge.

Ta kontakt


Lurer du på noe, eller bare ønsker å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss